نویسنده = براتعلی فیض آبادی
تعداد مقالات: 3
1. استفاده از تحلیل داده‌های گرانی در تعیین مدل پوسته و مقایسه با مدل هم‌ایستایی ایری- هیسکانن در دریای عمان

دوره 38، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 93-98

10.22059/jesphys.2012.29118

عبدالرحیم عسکری؛ براتعلی فیض آبادی؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی


2. ارتباط بین تغییرات دُمِ مغناطیس سپهر (مگنتوتیل) و فعالیت‌های شفقی در زمان زیرتوفان‌ها

دوره 36، شماره 1، بهار 1389

براتعلی فیض آبادی؛ محمود میرزایی؛ ناصر حسین‌زاده گویا


3. بررسی پاسخ مغناطیس‌سپهر به تغییر پارامترهای باد خورشیدی با شبیه‌سازی مگنتوهیدرودینامیک

دوره 35، شماره 4، زمستان 1388

براتعلی فیض آبادی؛ محمود میرزایی؛ ناصر حسین‌زاده گویا