نویسنده = مرتضی فتاحی
استفاده از رخشانی نوری پس از فروسرخ، به‌منظور اندازه‌گیری نرخ لغزش گسل گوک

دوره 39، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 13-28

10.22059/jesphys.2013.35179

مرتضی فتاحی؛ نسرین کریمی موید؛ ریچارد واکر؛ مرتضی طالبیان


استفاده از لومینسانس برانگیخته با نور به‌منظور تعیین نرخ‌لغزش بخشی از گسل Har-Us-Nuur

دوره 38، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 1-14

10.22059/jesphys.2012.28430

سمیرا عامری؛ مرتضی فتاحی؛ حمیده امینی؛ ادوین نیسن؛ ریچارد واکر


استفاده از گرمالیانی در ایران: سن‌یابی نمونه‌های سفالی موزه ملی ایران

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 41-50

10.22059/jesphys.2012.24833

سمیه رستمی مهربان؛ مرتضی فتاحی؛ فرانک بحرالعلومی


بررسی فعالیت گسل شمال نیشابور

دوره 37، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 179-193

10.22059/jesphys.2012.24309

مرتضی فتاحی؛ سمیه رستمی مهربان؛ مرتضی طالبیان؛ عباس بحرودی؛ جیمز هالینگورت؛ ریچارد والکر


پی‌‌جویی‌‌های شکست مرزی و درون‌‌چاهی برای تعیین ویژگی‌های لایه‌‌های کم‌‌عمق شهر بم، در جنوب شرقی ایران

دوره 37، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 41-58

10.22059/jesphys.2012.24315

محمد‌‌علی ریاحی؛ سیدهاشم طباطبائی؛ علی بیت‌‌اللهی؛ عباس قلندرزاده؛ مرتضی طالبیان؛ مرتضی فتاحی


راندگی پنهان چسکین و اثر احتمالی آن بر هزارة گمشده (دشت قزوین)

دوره 37، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 17-31

رضا صحبتی؛ مرتضی فتاحی؛ حسن فاضلی نشلی؛ مارک کوئیگلی؛ آرمین اشمیت؛ قاسم عزیزی؛ مهران مقصودی


امکان کاربرد باستان‌لرزه‌شناسی در ایران

دوره 36، شماره 4، بهمن 1389

رضا صحبتی؛ مرتضی فتاحی