نویسنده = ظاهرحسین شمالی
تعداد مقالات: 3
1. تعیین رابطه بزرگی محلی برای شمال غرب ایران با استفاده از شتاب‌نگاشت‌‌ها

دوره 39، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-14

10.22059/jesphys.2013.35595

محبوبه شریفی؛ اسماعیل بایرام‌نژاد؛ ظاهرحسین شمالی


2. بررسی ساختار سه‌بُعدی سرعت برشی در گوشته بالایی و تغییرات عمق موهو در منطقه مکران

دوره 37، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 153-169

نوید شادمنامن؛ ظاهرحسین شمالی؛ نوربخش میرزائی


3. بررسی سازوکار زمین‌لرزه‌ها با استفاده از لرزه‌نگاشت‌های مصنوعی

دوره 35، شماره 1، بهار 1388، صفحه 75-88

10.22059/jesphys.2009.79972

محمدرضا حاتمی؛ ظاهرحسین شمالی؛ غلام جوان دلویی