نویسنده = سعید فرزانه
تعداد مقالات: 13
1. تلفیق مشاهدات رخداد آکولتیشن در توموگرافی ضرایب شکست تر اتمسفر با استفاده از مدل‌های تابعی سه‌بعدی و چهاربعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22059/jesphys.2021.321252.1007308

سعید فرزانه؛ مسعود دهواری


3. Automatic Satellite’s Streak Detection in Astronomical Images Based on Intelligent Methods

دوره 46، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 49-64

10.22059/jesphys.2020.281849.1007120

Saeed Farzaneh؛ Mohammad Ali Sharifi؛ Mona Kosary


12. استخراج خودکار مشاهدات اپتیکی جهت تعیین مدار اولیه ماهواره‌ها

دوره 44، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 265-280

10.22059/jesphys.2018.237290.1006915

سعید فرزانه؛ محمدعلی شریفی؛ مونا کوثری؛ مهدی مدیری


13. استخراج اتوماتیک ردّ ماهواره در تصاویر رقومی نجومی

دوره 43، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 473-487

10.22059/jesphys.2017.61671

سعید فرزانه؛ محمدعلی شریفی؛ منا کوثری