نویسنده = عبدالرضا صفری
تعداد مقالات: 11
1. ارزیابی روش تعیین موقعیت مطلق دقیق با ترکیب‌های مختلف دو فرکانسه Galileo و BeiDou

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 27-40

10.22059/jesphys.2021.305671.1007233

کمال پروازی؛ سعید فرزانه؛ عبدالرضا صفری


10. مقایسه مدل‌های ژئوپتانسیل جدید در منطقه جغرافیایی ایران از راه تابعک‌های متفاوت میدان گرانی

دوره 32، شماره 3، آبان 1385، صفحه 107-116

علیرضا آزموده اردلان؛ عبدالرضا صفری؛ یحیی جمور


11. روشی برای تعیین اختلاف صفر ارتفاعی نسبت به ژئوئید

دوره 31، شماره 2، مهر 1384، صفحه 1-12

10.22059/jesphys.2005.79988

علیرضا آزموده‌اردلان؛ عبدالرضا صفری