نویسنده = نوربخش میرزایی
محاسبه سازوکار زمین‌لرزه اسفند 1383داهوئیه زرند براساس طیف دامنه موج و قطبش

دوره 33، شماره 3، آبان 1386، صفحه 1-1

محمدرضا حاتمی؛ مهرداد پاکزاد؛ نصراله کمالیان؛ نوربخش میرزایی


بررسی سازوکار کانونی زلزله‌ 11 فروردین 1385 درب آستانه سیلاخور

دوره 33، شماره 3، آبان 1386، صفحه 1-1

مهرداد پاکزاد؛ نوربخش میرزایی


روابط تضعیف شدت زمین لرزه در ایران

دوره 30، شماره 1، فروردین 1383

علی سیاهکالی مرادی؛ نوربخش میرزایی؛ مهدی رضاپور