کلیدواژه‌ها = توپوگرافی
برآورد مدل ارتفاعی البرز شمالی با استفاده از زیرساخت گسلی منطقه

دوره 43، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 229-244

10.22059/jesphys.2017.61706

چیستا پناهی وقار؛ بهزاد وثوقی؛ سعید حاجی آقاجانی


پراکندگی امواج لرزه‌ای در محیط‌های همگن سه‌بُعدی با استفاده از روش اجزای مرزی در حوزة زمان

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 23-40

10.22059/jesphys.2012.24832

عبداله سهرابی‌بیدار؛ محسن کمالیان؛ محمد کاظم جعفری