کلیدواژه‌ها = لیدار
بررسی آماری تحول لایه مرزی جوی شهر زنجان با استفاده از داده‌های لیدار پس‌پراکنش کشسان

دوره 49، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 423-430

10.22059/jesphys.2023.341541.1007419

میلاد عسکری؛ سعیده بیات؛ امیر معصومی؛ روح‌اله مراد حاصلی