کلیدواژه‌ها = ساختار سرعتی
تعیین مدل سه بعدی سرعت امواج لرزه‌ای در زون برخوردی زاگرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1401

10.22059/jesphys.2022.330058.1007358

امیر طالبی؛ حبیب رحیمی؛ علی مرادی