کلیدواژه‌ها = ژئوئید
تعیین دقیق ژئوئید برای مدل چگالی به‌دست آمده از میدان ثقل زمین

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 17-31

10.22059/jesphys.2009.79978

مهدی نجفی‌علمداری؛ مرتضی صدیقی؛ سیدهاشم طباطبایی


بررسی اثر مدل رقومی زمین در تعیین ژئوئید بدون استفاده از فرمول استوکس

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1386

علیرضا آزموده اردلان؛ عبدالرضا صفری؛ عباسعلی جمعه گی