کلیدواژه‌ها = نفوذپذیری
برآورد نفوذپذیری میدان گازی پارس جنوبی با استفاده از شبکه عصبی رگرسیون عمومی

دوره 37، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 51-65

10.22059/jesphys.2012.24301

علی مرادزاده؛ فرامرز دولتی ارده‌‌جانی؛ رضا روکی؛ ماشااله رحیمی


اثرات نفوذ پذیری کشف ساحل بر بالا روی امواج و تنش اعمال شده به بستر

دوره 29، شماره 1، فروردین 1382

مجتبی ذولجودی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی