کلیدواژه‌ها = انرژی جنبشی پیچکی
تعداد مقالات: 3
2. دینامیک مسیرهای توفان در زمستان 2007-2008 از دیدگاه انرژی

دوره 38، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 175-187

10.22059/jesphys.2013.30214

فرناز حسین‌‌پور؛ علیرضا محب‌الحجه؛ فرهنگ احمدی گیوی


3. مطالعة بسته‌موج‌های کژفشار در فوریة 2003 II: بررسی دینامیکی بسته‌موج‌ها از دیدگاه انرژی

دوره 31، شماره 2، پاییز 1384، صفحه 59-78

10.22059/jesphys.2005.79996

فرهنگ احمدی‌گیوی؛ علیرضا محب‌الحجه؛ میترا یاوری