موضوعات = هواشناسی
بررسی بی هنجاری اقلیمی ایران در آبان‌ماه 1390 از دیدگاه دینامیک بزرگ‌مقیاس

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 149-164

10.22059/jesphys.2017.58906

علیرضا محب الحجه؛ زکیه علی زاده؛ فرهنگ احمدی گیوی


حل عددی معادلات آب کم‌عمق با روش مک‌کورمک فشرده مرتبه چهارم

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 209-228

10.22059/jesphys.2017.58911

رسول میرزائی شیری؛ سرمد قادر؛ مجید مزرعه فراهانی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی


Dynamics and Thermodynamics Analysis of Tropical Cyclone Haiyan

دوره 42، شماره 4، دی 1395، صفحه 13-26

10.22059/jesphys.2016.58887

نفیسه پگاه فر؛ پروین غفاریان


Simulation of entrainment near a density stratified layer: Laboratory experiment and LIDAR observation

دوره 42، شماره 4، دی 1395، صفحه 27-34

10.22059/jesphys.2016.58888

مسعود خوش سیما؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ سمانه ثابت قدم


Spatial analysis and investigation of Tele-connection patterns with drought in central Iran

دوره 42، شماره 4، دی 1395، صفحه 49-61

10.22059/jesphys.2016.58915

مهران فاطمی؛ کمال امیدوار؛ ابراهیم مسگری؛ مهدی نارنگی فرد


شبیه‌سازی توزیع ذرات گردوخاک در مقیاس جهانی و تاثیر آنها بر شارش‌های‌ تابشی با استفاده از مدل WRF/Chem

دوره 42، شماره 3، آذر 1395، صفحه 619-632

10.22059/jesphys.2016.55676

فرنوش عطایی؛ پرویز ایران نژاد؛ مجید مزرعه فراهانی؛ امید علیزاده چوبری


تحلیل همدیدی رخداد حفره‌های کوچک ازن در منطقه ایران مرکزی (اصفهان)

دوره 42، شماره 3، آذر 1395، صفحه 673-686

10.22059/jesphys.2016.58890

سید شفیع موسوی؛ منوچهر فرجزاده؛ یوسف قویدل؛ عباسعلی علی اکبر بیدختی


واکاوی آماری – همدیدی توفان‌های تندری سواحل جنوبی ایران

دوره 42، شماره 3، آذر 1395، صفحه 697-708

10.22059/jesphys.2016.58912

جعفر معصوم پور سماکوش؛ مرتضی میری؛ مجتبی رحیمی


شناسایی تغییرات زمانی مکانی چرخندهای شدید در مدیترانه، با الگوریتم عددی

دوره 42، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 405-417

10.22059/jesphys.2016.58552

تیمور علیزاده؛ قاسم عزیزی؛ علیرضا محب الحجه؛ فرامرز خوش اخلاق


بررسی تغییرات ضریب خاموشی جو بر مبنای دید افقی در چهار فرودگاه پرتردد کشور

دوره 42، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 459-467

10.22059/jesphys.2016.55503

سیده سمانه ثابت قدم؛ مسعود خوش سیما؛ فرهنگ احمدی گیوی


ارزیابی پیش‌بینی میزان ابرناکی حاصل از مدل عددی WRF

دوره 42، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 183-196

10.22059/jesphys.2016.54494

محمد حسین معماریان؛ مهسا دامن افشان


Contributions of Atlantic Ocean to June-August Rainfall over Uganda and Western Kenya

دوره 41، شماره 4، دی 1394، صفحه 131-140

10.22059/jesphys.2015.53833

Bob Alex Ogwang؛ Victor Ongoma؛ Wilson Gitau