نویسنده = علیرضا آزموده اردلان
تعداد مقالات: 5
1. بررسی روش‌های تعیین پارامتر پایدارسازی در مسئله انتقال به سمت پایین

دوره 34، شماره 3، پاییز 1387

علیرضا آزموده اردلان؛ عبدالرضا صفری؛ یحیی الله‌توکلی


4. کاربرد آنالیز طیفی‌ متقابل‌ در تعیین توپوگرافی‌ سطح ‌آب دریا

دوره 34، شماره 1، بهار 1387، صفحه 1-1

محمدرضا صلواتی‌زاده؛ علیرضا آزموده اردلان


5. بررسی اثر مدل رقومی زمین در تعیین ژئوئید بدون استفاده از فرمول استوکس

دوره 33، شماره 1، بهار 1386

علیرضا آزموده اردلان؛ عبدالرضا صفری؛ عباسعلی جمعه گی