نویسنده = عباسعلی علی‌اکبری‌بیدختی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی نوسان عمق لایه آمیخته جو شهری تهران با استفاده از مدل MM5 و عوامل مؤثر در آن

دوره 35، شماره 2، تابستان 1388

فرهنگ احمدی‌گیوی؛ سمانه ثابت قدم؛ عباسعلی علی‌اکبری‌بیدختی


2. بررسی میدانی و همانندسازی فیزیکی چند جریان داون‌ برست (خرد انفجار پایین‌سو) در منطقه تهران

دوره 34، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 1-1

ناهید فیض‌آبادی؛ عباسعلی علی‌اکبری‌بیدختی


3. بررسی نقش رشته‌کوه البرز در تقویت سامانه‌های همدیدی

دوره 34، شماره 1، بهار 1387، صفحه 1-1

امید علیزاده؛ مجید آزادی؛ عباسعلی علی‌اکبری‌بیدختی


4. شبیه‌سازی عددی نقش کوهستان در یک سامانه بارش‌زا روی ایران

دوره 34، شماره 1، بهار 1387، صفحه 1-1

محمد مرادی؛ امیرحسین مشکواتی؛ مجید آزادی؛ عباسعلی علی‌اکبری‌بیدختی


5. بررسی تحلیلی شارش هوای روی کوهستان

دوره 33، شماره 1، بهار 1386

محمد مرادی؛ امیرحسین مشکواتی؛ مجید آزادی؛ عباسعلی علی‌اکبری‌بیدختی


6. مطالعة موردی تلاطم هوای صاف روی ایران به‌کمک برخی از شاخص‌های تلاطم در یک دورة 5 ماهه (ژانویه- مه 2004)

دوره 32، شماره 1، بهار 1385، صفحه 85-102

10.22059/jesphys.2006.80068

سحر تاج‌بخش؛ مجید آزادی؛ عباسعلی علی‌اکبری‌بیدختی؛ پروین عربلی