نویسنده = عباسعلی علی‌اکبری بیدختی
تعداد مقالات: 14
1. بررسی افت‌وخیزهای زمستانی ازن کلی جوّ مربوط به امواج مقیاس همدیدی در منطقه ایران

دوره 40، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 139-154

10.22059/jesphys.2014.52425

زهرا شرعی‌‌پور؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی


2. ارتباط آلاینده‌های شهری با دید افقی منطقه تهران در سال 2008

دوره 39، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 109-122

10.22059/jesphys.2013.35984

سمانه ثابت‌قدم؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ یحیی گلستانی؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی


3. بررسی آزمایشگاهی نقش یون‏ها در تشکیل ابر گرم

دوره 39، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 123-134

10.22059/jesphys.2013.35985

محمد حسین شوشتری؛ فائزه ناجی؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی


4. بررسی اثر جریان نفوذی روی افت‌و‌خیزهای سیگنال آکوستیکی در آزمایشگاه

دوره 39، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 129-143

10.22059/jesphys.2013.35603

محمد اکبری‌نسب؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ مسعود صدری‌نسب؛ وحید چگینی؛ محمدمهدی مهدی‌زاده


5. بررسی آلاینده اُزن سطحی در شهر تهران طی دوره سال‌های (2008-2011)

دوره 39، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 191-206

10.22059/jesphys.2013.35607

زهرا شرعی‌پور؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی


6. به‌‌کارگیری مدل تابشی‌فرارفتی برای برآورد سرمایش شبانه در یک حوضه محصور به توپوگرافی (حوضه رفسنجان)

دوره 39، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 111-126

10.22059/jesphys.2013.35192

نیلوفر اکبری مقدم؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ پرویز ایران‌نژاد


7. بررسی آماری توزیع اُزن کلی جوّ در منطقه ایران برای فصل‌های متفاوت، طی سال‌های 2007 و 2008

دوره 39، شماره 1، بهار 1392، صفحه 135-149

10.22059/jesphys.2013.31951

زهرا شرعی‌پور؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ محمدعلی ثقفی


8. تعیین عمق نوری هواویزها با استفاده از داده‌ها‌‌ی دید افقی و سنجش از دور

دوره 39، شماره 1، بهار 1392، صفحه 163-174

10.22059/jesphys.2013.31953

مسعود خوش سیما؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ فرهنگ احمدی گیوی


10. پیش‌نشانگرهای گرمایی‌لرزه‌ای احتمالی حاشیۀ غرب صفحۀ لوت ایران- منطقۀ کرمان

دوره 38، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 203-218

10.22059/jesphys.2012.28444

حسین جلال کمالی؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ حسین امیری


11. اثر گازهای جوّی سه‌اتمی ‌بر تراز تابشی در منطقه کویری مرکز ایران

دوره 37، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 141-154

عظیمه زارع؛ پرویز ایران‌نژاد؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی


12. شبیه‌سازی عددی جریان‌های فروشیب در محیط چینه‌بندی‌شده یکنواخت محدود

دوره 37، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 229-240

عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ سرمد قادر؛ معصومه شاهسواری


13. حل عددی شکل پایستار معادلات تراکم‌پذیر دوبُعدی و غیرهیدروستاتیک جو با استفاده از روش مک‌کورمک مرتبه دوم

دوره 37، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 171-191

سرمد قادر؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ سعید فلاحت


14. بررسی طرحواره‌های پارامترسازی همرفت کومه‌ای در مدل‌های بزرگ و میان‌مقیاس

دوره 36، شماره 1، بهار 1389

مریم قرایلو؛ مجید مزرعه فراهانی؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی