نویسنده = عباسعلی علی‌اکبری بیدختی
تعداد مقالات: 14
1. بررسی افت‌وخیزهای زمستانی ازن کلی جوّ مربوط به امواج مقیاس همدیدی در منطقه ایران

دوره 40، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 139-154

10.22059/jesphys.2014.52425

زهرا شرعی‌‌پور؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی


2. بررسی آزمایشگاهی نقش یون‏ها در تشکیل ابر گرم

دوره 39، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 123-134

10.22059/jesphys.2013.35985

محمد حسین شوشتری؛ فائزه ناجی؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی


3. ارتباط آلاینده‌های شهری با دید افقی منطقه تهران در سال 2008

دوره 39، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 109-122

10.22059/jesphys.2013.35984

سمانه ثابت‌قدم؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ یحیی گلستانی؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی


4. بررسی آلاینده اُزن سطحی در شهر تهران طی دوره سال‌های (2008-2011)

دوره 39، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 191-206

10.22059/jesphys.2013.35607

زهرا شرعی‌پور؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی


5. بررسی اثر جریان نفوذی روی افت‌و‌خیزهای سیگنال آکوستیکی در آزمایشگاه

دوره 39، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 129-143

10.22059/jesphys.2013.35603

محمد اکبری‌نسب؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ مسعود صدری‌نسب؛ وحید چگینی؛ محمدمهدی مهدی‌زاده


6. به‌‌کارگیری مدل تابشی‌فرارفتی برای برآورد سرمایش شبانه در یک حوضه محصور به توپوگرافی (حوضه رفسنجان)

دوره 39، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 111-126

10.22059/jesphys.2013.35192

نیلوفر اکبری مقدم؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ پرویز ایران‌نژاد


7. تعیین عمق نوری هواویزها با استفاده از داده‌ها‌‌ی دید افقی و سنجش از دور

دوره 39، شماره 1، بهار 1392، صفحه 163-174

10.22059/jesphys.2013.31953

مسعود خوش سیما؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ فرهنگ احمدی گیوی


8. بررسی آماری توزیع اُزن کلی جوّ در منطقه ایران برای فصل‌های متفاوت، طی سال‌های 2007 و 2008

دوره 39، شماره 1، بهار 1392، صفحه 135-149

10.22059/jesphys.2013.31951

زهرا شرعی‌پور؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ محمدعلی ثقفی


10. پیش‌نشانگرهای گرمایی‌لرزه‌ای احتمالی حاشیۀ غرب صفحۀ لوت ایران- منطقۀ کرمان

دوره 38، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 203-218

10.22059/jesphys.2012.28444

حسین جلال کمالی؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ حسین امیری


11. شبیه‌سازی عددی جریان‌های فروشیب در محیط چینه‌بندی‌شده یکنواخت محدود

دوره 37، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 229-240

عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ سرمد قادر؛ معصومه شاهسواری


12. اثر گازهای جوّی سه‌اتمی ‌بر تراز تابشی در منطقه کویری مرکز ایران

دوره 37، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 141-154

عظیمه زارع؛ پرویز ایران‌نژاد؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی


13. حل عددی شکل پایستار معادلات تراکم‌پذیر دوبُعدی و غیرهیدروستاتیک جو با استفاده از روش مک‌کورمک مرتبه دوم

دوره 37، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 171-191

سرمد قادر؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ سعید فلاحت


14. بررسی طرحواره‌های پارامترسازی همرفت کومه‌ای در مدل‌های بزرگ و میان‌مقیاس

دوره 36، شماره 1، بهار 1389

مریم قرایلو؛ مجید مزرعه فراهانی؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی