نویسنده = سیدهاشم طباطبایی
بررسی قابلیت روش اجزاء محدود در جداسازی بی‌هنجاری‌‌های گرانی ساختمان‌‌های نفتی

دوره 37، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 111-125

فرامرز دولتی ارده جانی؛ علی مرادزاده؛ محمد یعقوبی‌پور؛ سیدهاشم طباطبایی


تعیین دقیق ژئوئید برای مدل چگالی به‌دست آمده از میدان ثقل زمین

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 17-31

10.22059/jesphys.2009.79978

مهدی نجفی‌علمداری؛ مرتضی صدیقی؛ سیدهاشم طباطبایی


اکتشاف تله‌های هیدروکربوری طبس با روش جدید وارون‌سازی سه‌بعدی داده‌های گرانی

دوره 31، شماره 2، مهر 1384، صفحه 23-34

10.22059/jesphys.2005.79991

علی مرادزاده؛ فرامرز دولتی‌ارده‌جانی؛ آزاده آگاه؛ سیدهاشم طباطبایی