نویسنده = مرتضی طالبیان
استفاده از رخشانی نوری پس از فروسرخ، به‌منظور اندازه‌گیری نرخ لغزش گسل گوک

دوره 39، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 13-28

10.22059/jesphys.2013.35179

مرتضی فتاحی؛ نسرین کریمی موید؛ ریچارد واکر؛ مرتضی طالبیان


بررسی فعالیت گسل شمال نیشابور

دوره 37، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 179-193

10.22059/jesphys.2012.24309

مرتضی فتاحی؛ سمیه رستمی مهربان؛ مرتضی طالبیان؛ عباس بحرودی؛ جیمز هالینگورت؛ ریچارد والکر


پی‌‌جویی‌‌های شکست مرزی و درون‌‌چاهی برای تعیین ویژگی‌های لایه‌‌های کم‌‌عمق شهر بم، در جنوب شرقی ایران

دوره 37، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 41-58

10.22059/jesphys.2012.24315

محمد‌‌علی ریاحی؛ سیدهاشم طباطبائی؛ علی بیت‌‌اللهی؛ عباس قلندرزاده؛ مرتضی طالبیان؛ مرتضی فتاحی