کلیدواژه‌ها = دورافت
تعداد مقالات: 3
1. مدلسازی لرزه‌ای AVO با استفاده از داده‌های مغزه برای مطالعه مخزن

دوره 36، شماره 2، تابستان 1389

سجاد اسماعیل‌پور؛ محمدعلی ریاحی؛ ابوالقاسم امام‌زاده؛ رضا سکوتی


2. بررسی و مقایسه کوچ های زمانی قبل و پس از برانبارش

دوره 30، شماره 2، تابستان 1383

مجید نبى بیدهندى؛ شادى قوامى؛ مهدى مرادى