کلیدواژه‌ها = امواج بالارونده
تعداد مقالات: 3
2. به کارگیری امواج پایین رونده در لرزه نگاری درون چاهی برای تضعیف بازتاب های تکراری

دوره 28، شماره 2، تابستان 1381

همایون گرامی؛ حمیدرضا سیاهکوهی؛ حسن معصوم زاده


3. تفکیک امواج پایین رونده از امواج بالارونده در داده های VSP

دوره 27، شماره 1، بهار 1380

ابوالفضل مسلمی؛ حسن معصوم زاده؛ عبدالرحیم جواهریان