کلیدواژه‌ها = مدل MM5
بررسی نقش رشته‌کوه البرز در تقویت سامانه‌های همدیدی

دوره 34، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 1-1

امید علیزاده؛ مجید آزادی؛ عباسعلی علی‌اکبری‌بیدختی


مطالعهء موردی جزیرهء گرمایی تهران و شبیه سازی عددی آن

دوره 31، شماره 1، فروردین 1384

عباس رنجبرسعادت آبادى؛ مجید آزادى؛ عباسعلى على اکبرى بیدختى؛ سیدعلیرضا صادقى حسینى