موضوعات = زلزله‌شناسی
تعداد مقالات: 43
-24. The 2007 Kahak and 2010 Kazerun earthquakes: constrained non-negative least-squares linear finite fault inversion for slip distribution

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

10.22059/jesphys.2021.303882.1007222

سونیا بازرگان؛ ظاهر حسین شمالی؛ مهدی رضاپور


-23. مطالعه جابه‌جایی قائم حاصل از زمین‏لرزه 17/8/98 ترکمانچای با استفاده از روش InSAR

دوره 46، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 445-456

10.22059/jesphys.2020.295046.1007182

سعید نگهبان؛ حمید گنجائیان؛ شهلا سعیدی؛ افشان قاسمی


-21. مطالعه ساختار لیتوسفر شمال‌غرب ایران با استفاده از تابع گیرنده S

دوره 46، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 265-276

10.22059/jesphys.2020.295106.1007185

وحیده قربانعلی‌زاده؛ سیدخلیل متقی؛ فرهاد ثبوتی


-18. Thickness of Crust in the West of Iran Obtained from Modeling of Ps Converted Waves

دوره 45، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-13

10.22059/jesphys.2018.249340.1006962

Mohadeseh Sadat Khatami؛ Fataneh Taghizadeh-Farahmand؛ Narges Afsari


-17. 2-D Surface Wave Tomography in the Northwest Part of the Iranian Plateau

دوره 45، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 133-142

10.22059/jesphys.2019.275722.1007087

Hooshmand Zandi؛ Habib Rahimi


-15. بررسی ساختار سطحی ناحیه فاریاب با استفاده از توموگرافی دو بعدی سرعت گروه امواج لاو

دوره 45، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 523-535

10.22059/jesphys.2019.274362.1007081

سودابه کارگر قنات النوجی؛ عباس غلام زاده؛ محسن فرخی


-10. شبیه‌سازی تولید، انتشار و بالاروی سونامی در منطقه مکران غربی، قسمت اول: شبیه‌سازی تولید

دوره 44، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 495-508

10.22059/jesphys.2018.246921.1006949

امین رشیدی؛ ظاهر حسین شمالی؛ ناصر کشاورز فرج‌خواه


-7. Analysis of Low-Frequency Passive Seismic Attributes in Maroun Oil Field, Iran

دوره 43، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 11-26

10.22059/jesphys.2017.216290.1006846

Mostafa Ebrahimi؛ Ali Moradi؛ Hamid Seidin


-6. Splay Faults in the Makran Subduction Zone and Changes of their Transferred Coulomb Stress

دوره 43، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-10

10.22059/jesphys.2017.61703

Ayoub Hosseini Mehr؛ Behnam Maleki Asayesh؛ Mohammad Mokhtari


-2. ساختار دوبعدی سرعت امواج برشی در پوسته و گوشتۀ بالایی البرز شرقی

دوره 43، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 309-322

10.22059/jesphys.2017.57885

مهدی راستگو؛ حبیب رحیمی؛ حسین حمزه لو