تعداد مقالات: 849
-24. برون‌راند نرمال بدون کشیدگی با تصحیح برون‌راند نرمال ثابت

دوره 33، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 1-1

حسام شینی کیماسی؛ عبدالرحیم جواهریان؛ ابوالفضل مسلمی


-23. اثر توفان مغناطیسی بر لایه‌های یون‌سپهری (یونسفری)

دوره 34، شماره 1، بهار 1387، صفحه 1-1

فرزاد شیرزادی‌تبار؛ ناصر حسین‌زاده گویا


-22. بررسی لرزه‌خیزی گسله آستانه در البرز شرقی

دوره 37، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 1-16

مجید نعمتی؛ دنیس هتسفلد؛ محمدرضا قیطانچی؛ احمد سدیدخوی؛ نوربخش میرزائی؛ علی مرادی


-21. ناحیه‌بندی سواحل جنوبی دریای خزر براساس شواهد مورفودینامیک رسوبی

دوره 37، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-15

همایون خوشروان؛ سمیه روحانی‌زاده؛ جواد ملک؛ قاسم نژادقلی


-20. تعیین بی‌هنجاری‌‌ هوای آزاد درسطح دریای عمان براساس مشاهدات ارتفاع‌سنجی‌‌ ماهواره‌‌ای

دوره 37، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-16

عبدالرحیم عسکری؛ وحید ابراهیم‌‌زاده اردستانی؛ علیرضا آزموده اردلان


-18. تعیین بسامد طبیعی نوسان خاک در محدوده معدن مس سرچشمه با استفاده از نگاشت‌های مایکروترمور

دوره 34، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 1-1

وحید غلامی؛ نصرالله کمالیان؛ مهدی زارع


-17. استفاده از لومینسانس برانگیخته با نور به‌منظور تعیین نرخ‌لغزش بخشی از گسل Har-Us-Nuur

دوره 38، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-14

سمیرا عامری؛ مرتضی فتاحی؛ حمیده امینی؛ ادوین نیسن؛ ریچارد واکر


-16. تغییرات عمق موهو در زیر زاگرس مرکزی (منطقه شیراز) با استفاده از امواج تبدیل‌یافته Ps

دوره 38، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-13

نرگس افسری؛ فتانه تقی‌زاده فرهمند؛ محمدرضا قیطانچی؛ اعظم سلیمانی


-15. بررسی‏ لرزه‏زمین‌ساخت و لرزه‏خیزی منطقه اصفهان

دوره 38، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-22

سیدهادی دهقان منشادی؛ نوربخش میرزائی؛ مرتضی اسکندری قادی


-14. بهبود مدل سرعتی لرستان با روش توموگرافی زمان سیر تلفیقی

دوره 39، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-12

نعیمه السادات مقدسی؛ حسین هاشمی؛ محمدرضا قیطانچی


-12. تعیین رابطه بزرگی محلی برای شمال غرب ایران با استفاده از شتاب‌نگاشت‌‌ها

دوره 39، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-14

محبوبه شریفی؛ اسماعیل بایرام‌نژاد؛ ظاهرحسین شمالی


-10. توموگرافی سه‌بُعدی منطقه‌‌های اصفهان و شهرکرد با استفاده از زمین‌لرزه‌‌های محلی

دوره 40، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-14

کورش امامی؛ اسماعیل بایرام‌نژاد؛ محمد‌رضا قیطانچی


-8. New seismic imaging of some tectonic zones in the Iranian Plateau

دوره 40، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-12

E Mohammadi؛ M Rezapour؛ F Sodoudi؛ A Sadidkhouy


-6. بررسی ماهیت بیشینه نسبت طیفی H/V ریزلرزه‌‌ها در جنوب شهر تهران

دوره 41، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-12

مهرداد فتوحی مهر؛ الهام شعبانی؛ نوربخش میرزائی؛ ابراهیم حق‌شناس


-3. Optimizing design of 3D seismic acquisition by CRS trace interpolation

دوره 42، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-12

Mehrdad ُSoleimani؛ Amin Roshandel Kahoo


-2. برگردان سرعت گروه امواج ریلی به ساختار سرعت موج برشی برای منطقه شمال غرب ایران

دوره 43، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-13

رضا داودیان؛ خلیل متقی؛ فرهاد ثبوتی؛ حبیب رحیمی؛ عبدالرضا قدس


-1. Splay Faults in the Makran Subduction Zone and Changes of their Transferred Coulomb Stress

دوره 43، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-10

Ayoub Hosseini Mehr؛ Behnam Maleki Asayesh؛ Mohammad Mokhtari