وارون‌سازی خطی داده‌های گرانی با استفاده از کمینه مقدار ممان اینرسی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه فیزیک زمین، مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران و قطب علمی مهندسی نقشه‌برداری و مقابله با سوانح طبیعی

2 استادیار، گروه مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

روش معکوس خطی فشرده داده‌‌های گرانی با در نظر گرفتن گشتاور لختی (moment of inertia) برای تعیین هندسه بی‌هنجاری‌‌های گرانی در این مقاله به کار رفته است. ترکیب روش وارون فشرده با حداقل گشتاور لختی باعث افزایش دقت مدل‌‌سازی با افزایش عمق می‌‌شود. آلگوریتم جدیدی که در این تحقیق به کار رفته نتیجه افزودن کمینه گشتاور لختی به آلگوریتم به کار رفته ازسوی لوی (1996) است. این آلگوریتم به‌نحو موفقیت‌‌آمیزی برای مدل‌‌های مصنوعی سه‌‌بُعدی و داده‌‌های واقعی به کار رفته است. مزیت استفاده از این روش نسبت به روش‌‌های دیگر نیز نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Linear gravity inversion including the minimum moment of inertia

نویسندگان [English]

  • Vahid Ardestani, E. 1
  • Ali Nejati Kalate 2
1
2
چکیده [English]

The compact gravity inversion including the minimization of moment of inertia has been applied to determine the geometry of anomalous bodies which cause much more depth esolution.
The new algorithm is based on Lewi's (1996) procedure including the minimum moment of inertia. The method is used with good results to several 3-Dimensional synthetic models and real examples.
The advantage of using this combination method is presented by comparing it with the other methods

کلیدواژه‌ها [English]

  • 3-Dimensional prisms
  • Compact gravity inversion
  • Moment of inertia