تفسیر یک‌بعدی داده‌های مگنتوتلوریک میدان ژئوترمال تراواله در ایتالیا

نویسنده

مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران، صندوق پستی 6466- 14155

چکیده

این مقاله ساختارهای رسانا را در میدان ژئوترمال تراواله ایتالیا با استفاده از داده‌های مگنتوتلوریک (MT) شناسایی می‌کند. دستاورد روش مگنتوتلوریک با چشمه طبیعی در این ناحیه با هدف به نقشه در آوردن ساختارهای مقاومت ویژه عمیق قابل ملاحظه است. داده‌های MT با استفاده از برنامه‌های برگردان یک‌بعدی تفسیر و مدل‌سازی شده‌اند. برای دست‌یابی به بهترین تفسیر ممکن، همه مدهای داده‌ها مورد ارزیابی قرار گرفتند.
مدل مقاومت ویژه به‌دست آمده از داده‌های MT با مدل زمین‌شناسی منطقة تراواله تا عمق 5 کیلومتر همخوانی دارد. تحلیل این دادة جدید MT وجود سفره ژئوترمال در منطقه را به اثبات می‌رساند. زون‌های رسانا در سنگ بستر مقاوم در بیشتر ایستگاه‌های اندازه‌گیری به‌وضوح به‌صورت سیالات، موجود در گسل‌ها و شکستگی سنگ‌های دگرگونی قابل تفسیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1D interpretation of the Magnetotelluric data from Travale Geothermal Field in Italy

نویسنده [English]

  • Behrooz Oskooi
Institute of Geophysics, University of Tehran, P.O. Box 14155- 6466, Tehran, Iran
چکیده [English]

This paper detects the main features of the conductivity structures in the exploited geothermal field of Travale in Italy, where a detailed study was conducted using Magnetotelluric (MT) data in 2004. In this area, the long period natural-field MT method proved very useful for subsurface mapping purpose so that deep resistivity structures were determined properly. Using 1D inversion schemes, MT data were processed and modeled. To have the best possible interpretation all modes of data were examined.
The resistivity model obtained from MT data is consistent with the geological model of the Travale region down to five kilometers. Analysis of the new MT data-set suggests signatures of a deep geothermal reservoir in the area. The conductive zones which are recognized in the resistive basement in many sites can clearly be interpreted as the flow of the fluids in the faults and fractures of the metamorphic rocks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geothermal field
  • Magnetotelluric Travale
  • 1D inversion
  • Resistivity