اهداف و چشم انداز

مجله فیزیک زمین و فضا با هدف ارائه و چاپ یافتهها و راهکارهای نوین تحقیقاتی اساتید، دانشجویان و محققین سازمانهای دولتی و خصوصی و کلیه افراد مرتبط با زمینه‌های زلزله‌شناسی، لرزه‌شناسی، مغناطیس زمین، گرانی‌سنجی، ژئوالکتریک، هواشناسی، فیزیک جّو، آلودگی هوا، فیزیک خورشیدی، ستاره‌شناسی، اخترفیزیک، جزرومد، سن‌یابی به روش‌های ژئوفیزیکی، اقیانوس‌شناسی فیزیکی، علوم فضایی و رشته‌های وابسته در قالب مقالات علمی- پژوهشی، یادداشت تحقیقاتی و مقالات مروری از سال 1350 هجری شمسی تا کنون منتشر میشود.