سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

مجلة فیزیک زمین و فضا چهار شماره در سال منتشر می‌شود. درصورت تمایل به دریافت نسخه چاپی، هزینه مربوط به چاپ جلد مورد نظر (استعلام از دفتر مجله) به حساب شماره 5266168610 نزد بانک ملت شعبه دانشگاه به نام مؤسسة ژئوفیزیک واریز و تصویر رسید بانکی را از طریق درخواست اشتراک نشریه در سایت مجله ارسال نمایید.

شماره شبا   IR590120 0000 0000 5266 1686 10

شناسه واریز: 4903202202151

توجه: قبل از سفارش جهت موجود بودن نسخه درخواستی با دفتر مجله هماهنگ شود.