داوران

اسامی داوران/ اعضای هیات تحریریه (دوره 49، شماره 4، 1402)


 

ردیف

نام

نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

لینک به پایگاه  Publons

کد ارکید (ORCID)

1

عباسعلی

علی‌اکبری‌بیدختی

دانشگاه تهران

Publons

0000-0003-4841-2218

2

مجید

نبی بیدهندی

دانشگاه تهران

Publons

0000-0002-9555-8327

3

وحید

ابراهیم‌زاده اردستانی

دانشگاه تهران

Publons

0000-0003-3936-201X

4

فرهنگ

احمدی گیوی

دانشگاه تهران

Publons

0000-0002-9487-4862

5

محمد

تاتار

پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

Publons

0000-0003-2904-6195

6

عبدالرحیم

جواهریان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Publons

0000-0003-1574-7062

7

امین

روشندل کاهو

دانشگاه صنعتی شاهرود

Publons

0000-0002-2214-2558

8

پیمان

زوار رضا

دانشگاه کانتربری، نیوزیلند

Publons

0000-0002-6120-3317

9

سید احمد

علوی

دانشگاه شهید بهشتی

Publons

0000-0002-2393-9526

10

منوچهر

قرشی

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

Publons

0000-0002-1600-0350

11

محمدرضا

قیطانچی

دانشگاه تهران

Publons

0000-0003-2421-0603

12

محمد جواد

کلایی

دانشگاه تهران

Publons

0000-0002-2424-9172

13

محمدرضا

کمالی

دانشگاه کرتین، استرالیا

Publons

0000-0003-1564-686X

14

علیرضا

محب‌الحجه

دانشگاه تهران

Publons

0000-0002-5906-8486

15

نوربخش

میرزائی

دانشگاه تهران

Publons

0000-0002-7931-2669

16

مهدی

نجفی علمداری

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

Publons

0000-0003-0841-0162

17

محمود

احمدی

دانشگاه شهید بهشتی

Publons

0000-0001-8546-0361

18

نرگس

افسری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر

Publons

0000-0002-9295-608X

19

مجید

آزادی

پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو

Publons

0000-0002-5991-9703

20

علیرضا

آزموده اردلان

دانشگاه تهران

Publons

0000-0001-5549-3189

21

ایمان

باباییان

پژوهشکده اقلیم‌شناسی مشهد

Publons

0000-0002-9281-062X

22

اصغر

بهلولی

دانشگاه تهران

Publons

0000-0002-8722-3535

23

احسان

توابی

دانشگاه پیام نور

Publons

0000-0003-3210-9716

24

اسداله

جوع عطا بیرمی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

Publons

0000-0003-2287-1918

25

خالد

حسامی آذر

پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

Publons

0000-0003-4353-1146

26

شهریار

دشتی

دانشگاه مراغه

Publons

0000-0002-4391-2574

27

غلامرضا

روشن

دانشگاه گلستان

Publons

0000-0003-4097-6940

28

مهدی

روفیان نائینی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

Publons

0000-0001-6118-8228

29

مهدی

زارع

پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

Publons

0000-0002-2106-7752

30

آذر

زرین

دانشگاه فردوسی مشهد

Publons

0000-0002-4542-3176

31

سمیه

صبری

دانشگاه تهران

Publons

0000-0002-7947-7797

32

یزدان

عامریان

دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی

Publons

0000-0003-4854-3402

33

قاسم

عزیزی

دانشگاه تهران

Publons

0000-0002-9797-4834

34

ابراهیم

فتاحی

پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو

Publons

0000-0001-6205-0589

35

منوچهر

فرج‌زاده اصل

دانشگاه تربیت مدرس

Publons

0000-0002-4916-9304

36

غلامعباس

فنایی خیرآباد

دانشگاه صنعتی بیرجند

Publons

0000-0002-8984-3551

37

نوذر

قهرمان

دانشگاه تهران

Publons

0000-0002-9442-8870

38

سارا

کرمی

پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو

Publons

0000-0002-8372-763X

39

حسن

لشکری

دانشگاه شهید بهشتی

Publons

0000-0002-6007-7275

40

جعفر

معصوم‌پور سماکوش

دانشگاه رازی کرمانشاه

Publons

0000-0001-9914-2145

41

محمد

موسوی بایگی

دانشگاه فردوسی مشهد

Publons

0000-0002-4446-4005

42

علیرضا

نیکنام

دانشگاه شهید بهشتی

Publons

0000-0002-1460-7677

43

نوید

هوشنگی

دانشگاه صنعتی اراک

Publons

0000-0001-9929-8908

44

بهزاد

وثوقی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

Publons

0000-0002-5667-0447

45

وحید

محمدنژاد

دانشگاه ارومیه

Publons

 

46

امین

اسماعیلی

 

Publons