نویسنده = عبدالرضا صفری
تعداد مقالات: 13
3. مقایسه روش انتگرال انرژی و روش شتاب در بازیابی میدان جاذبه زمین

دوره 38، شماره 1، بهار 1391، صفحه 51-68

10.22059/jesphys.2012.24834

محمدعلی شریفی؛ عبدالرضا صفری؛ بابک امجدی پرور


5. ارزیابی دقت و سرشکنی شبکه ترازیابی درجه ‌‌یک ایران

دوره 37، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 147-163

10.22059/jesphys.2012.24307

عبدالرضا صفری؛ یحیی جمور؛ عبدالرحمان مصطفایی


9. بررسی روش‌های تعیین پارامتر پایدارسازی در مسئله انتقال به سمت پایین

دوره 34، شماره 3، پاییز 1387

علیرضا آزموده اردلان؛ عبدالرضا صفری؛ یحیی الله‌توکلی


12. بررسی اثر غیر مستقیم جزر و مدی بر پوسته و میدان جاذبه زمین در مناطق ساحلی

دوره 33، شماره 2، تابستان 1386

علیرضا آزموده اردلان؛ عبدالرضا صفری؛ هادی سلمی


13. بررسی اثر مدل رقومی زمین در تعیین ژئوئید بدون استفاده از فرمول استوکس

دوره 33، شماره 1، بهار 1386

علیرضا آزموده اردلان؛ عبدالرضا صفری؛ عباسعلی جمعه گی