نویسنده = عباس مفیدی
الگوهای گردش جوّ بارش‌‌های تابستانه جنوب شرق ایران در ماه ژوئیه 1994

دوره 37، شماره 3، آذر 1390، صفحه 205-227

بهلول علیجانی؛ عباس مفیدی؛ عباسعلی علی‌‌اکبری بیدختی


تعیین الگوی همدیدی بارش‌های شدید و حدّی پاییزه در سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 33، شماره 3، آبان 1386، صفحه 1-1

عباس مفیدی؛ آذر زرّین؛ غلامرضا جانباز قبادی