نویسنده = امین روشندل کاهو
تعداد مقالات: 8
1. نمایش کانال‌های مدفون با استفاده از روش تحلیل مولفه‌های اصلی

دوره 40، شماره 1، بهار 1392، صفحه 45-56

10.22059/jesphys.2014.36695

مهدی صادقی؛ امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی؛ علیرضا حیدریان


2. توازن داده‌های میدان پتانسیل با استفاده از تبدیل هیلبرت

دوره 38، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 145-153

10.22059/jesphys.2013.30212

علی نجاتی کلاته؛ امین روشندل کاهو


5. برآورد موجک چشمه لرزه‌ای

دوره 37، شماره 1، بهار 1390

امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاهکوهی


8. تشخیص منبع های گرانی با استفاده از تبدیل موجک پیوسته

دوره 35، شماره 2، تابستان 1388

امین روشندل کاهو؛ فرشاد سلاجقه