نویسنده = امین روشندل کاهو
نمایش کانال‌های مدفون با استفاده از روش تحلیل مولفه‌های اصلی

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 45-56

10.22059/jesphys.2014.36695

مهدی صادقی؛ امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی؛ علیرضا حیدریان


توازن داده‌های میدان پتانسیل با استفاده از تبدیل هیلبرت

دوره 38، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 145-153

10.22059/jesphys.2013.30212

علی نجاتی کلاته؛ امین روشندل کاهو


برآورد موجک چشمه لرزه‌ای

دوره 37، شماره 1، اردیبهشت 1390

امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاهکوهی


تشخیص منبع های گرانی با استفاده از تبدیل موجک پیوسته

دوره 35، شماره 2، مرداد 1388

امین روشندل کاهو؛ فرشاد سلاجقه