نویسنده = ظاهر حسین شمالی
The magnitude threshold for detecting recorded earthquakes in Tehran's accelerometer networks

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.22059/jesphys.2023.332846.1007378

مهرآسا مسیح؛ حسین کیانی‌مهر؛ ظاهر حسین شمالی؛ اسماعیل بایرام‌نژاد


Spatial and temporal variation of seismic ambient noise in Tehran region for frequency range 1-30 Hz

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.22059/jesphys.2023.332817.1007377

مهرآسا مسیح؛ ظاهر حسین شمالی؛ اسماعیل بایرام‌نژاد