نویسنده = مهدی رضاپور
تعداد مقالات: 8
1. The 2007 Kahak and 2010 Kazerun earthquakes: constrained non-negative least-squares linear finite fault inversion for slip distribution

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

10.22059/jesphys.2021.303882.1007222

سونیا بازرگان؛ ظاهر حسین شمالی؛ مهدی رضاپور


6. تعیین صفحة اصلی گسل زمین‌لرزه‌های 21 مرداد 1391 اهر- ورزقان به روش H-C

دوره 41، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 377-390

10.22059/jesphys.2015.53701

فریده سادات میردامادی؛ مهدی رضاپور


7. برآورد رابطه کاهندگی طیفی در پهنه زاگرس

دوره 41، شماره 1، بهار 1394، صفحه 13-24

10.22059/jesphys.2015.53419

محمدرضا نجف تومرایی؛ حبیبب رحیمی؛ مهدی رضاپور