نویسنده = Mahdi Rezapour
تعداد مقالات: 8
6. تعیین صفحة اصلی گسل زمین‌لرزه‌های 21 مرداد 1391 اهر- ورزقان به روش H-C

دوره 41، شماره 3، مهر 1394، صفحه 377-390

10.22059/jesphys.2015.53701

فریده سادات میردامادی؛ مهدی رضاپور


7. برآورد رابطه کاهندگی طیفی در پهنه زاگرس

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 13-24

10.22059/jesphys.2015.53419

محمدرضا نجف تومرایی؛ حبیبب رحیمی؛ مهدی رضاپور