نویسنده = �������������� ����������
پیش‌بینی شاخص فرابنفش (UVI) با استفاده از مدل TUV روی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.22059/jesphys.2023.341973.1007420

مهدی رهنما؛ ساویز صحت کاشانی؛ عاطفه محمدی؛ راضیه پهلوان