نویسنده = عبدالرحیم جواهریان
بررسی نوفه اثرانگشتی حاصل از طراحی عملیات لرزه‏نگاری سه‌بُعدی میدان نفتی اهواز

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 145-160

10.22059/jesphys.2012.24840

احسان پگاه؛ عبدالرحیم جواهریان؛ داود نوروزی


تضعیف امواج تکراری در داده‌های CMP با استفاده از تبدیل رادون سهمی

دوره 37، شماره 1، اردیبهشت 1390

ویدا مینائیان؛ عبدالرحیم جواهریان؛ ابوالفضل مسلمی


مهاجرت زمانی پیش از برانبارش داده‌های لرزه‌ای دوبُعدی به روش کرشهف

دوره 36، شماره 3، آذر 1389

پویا هادیان؛ عبدالرحیم جواهریان؛ بهزاد نظری


تصحیح برون‌راند نرمال به روش برون‌راند نرمال بدون کشیدگی

دوره 36، شماره 3، آذر 1389

بابان مصطفی یوسف؛ عبدالرحیم جواهریان؛ حسام شینی کیماسی؛ ابوالفضل مسلمی


بررسی کارایی نشانگرهای همدوسی در تفسیر داده‌های لرزه‌ای

دوره 34، شماره 3، آبان 1387

علی هاشمی گازار؛ عبدالرحیم جواهریان


برون‌راند نرمال بدون کشیدگی با تصحیح برون‌راند نرمال ثابت

دوره 33، شماره 3، آبان 1386، صفحه 1-1

حسام شینی کیماسی؛ عبدالرحیم جواهریان؛ ابوالفضل مسلمی


قطع بهینة تجزیه مقادیر تکین در حل مسئله‌های معکوس خطی

دوره 33، شماره 2، تیر 1386

علی غلامی؛ عبدالرحیم جواهریان


بررسی نمودارهای پاشش امواج ریلی

دوره 31، شماره 1، فروردین 1384

سید حمید سیدین؛ عبدالرحیم جواهریان؛ نصرالله کمالیان


برآورد قدرت انفجارهای هسته ای سمیپالاتینسک با استفاده از فازLg

دوره 30، شماره 2، تیر 1383

غلامرضا رستگارموحد؛ عبدالرحیم جواهریان؛ احمد سدیدخوى


حذف اثر شیب به کمک برون راند شیب در رکوردهای چشمه مشترک

دوره 30، شماره 1، فروردین 1383

اصغر نادری؛ عبدالرحیم جواهریان؛ علیرضا گلال زاده


برآورد قدرت، انفجار هسته ای زیرزمینی 28 مه 998 1 پاکستان

دوره 29، شماره 2، تیر 1382

عبدالرحیم جواهریان؛ احمد سدیدخوى؛ مصطفى نقى زاده؛ مازیار حقیقى


تفکیک امواج پایین رونده از امواج بالارونده در داده های VSP

دوره 27، شماره 1، فروردین 1380

ابوالفضل مسلمی؛ حسن معصوم زاده؛ عبدالرحیم جواهریان


کمینه سازی لرزش زمین در انفجارهای معدن مس سرچشمه کرمان

دوره 26، شماره 2، تیر 1379

مهدی پورقاسمی ساغند؛ عبدالرحیم جواهریان؛ محمدفاروق حسینی


حذف بازتابهای تکراری در حیطه های -p و معرفی یک فیلتر جدید

دوره 24، شماره 1، فروردین 1377

عبدالرحیم جواهریان؛ رضا متفکر فرد