کلیدواژه‌ها = دما
بررسی تغییرات فیزیکی آب‌های خلیج چابهار در مونسون زمستانه (1385-1386)

دوره 37، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 195-216

10.22059/jesphys.2012.24310

فرشته کمیجانی؛ وحید چگینی؛ محمد رضا بنازاده ماهانی؛ محمدسعید سنجانی


مدل سه‌بعدی گردش آب و ساختار دما در دریای خزر

دوره 32، شماره 2، مرداد 1385، صفحه 99-116

سورنا نسیمی؛ رضا غیاثی