کلیدواژه‌ها = تبدیل S
نمایش کانال‌های مدفون با استفاده از روش تحلیل مولفه‌های اصلی

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 45-56

10.22059/jesphys.2014.36695

مهدی صادقی؛ امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی؛ علیرضا حیدریان


کاربردهایی از تبدیل S در لرزه‌نگاری بازتابی

دوره 31، شماره 2، مهر 1384، صفحه 89-101

10.22059/jesphys.2005.79998

روح‌اله عسگری؛ حمیدرضا سیاهکوهی