کلیدواژه‌ها = میکروگرانی‌سنجی
اکتشاف قنات‌های زیرزمینی مدفون از طریق شبکه‌های عصبی مصنوعی و با استفاده از داده‌های میکروگرانی‌سنجی

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 9-15

10.22059/jesphys.2009.79977

علیرضا حاجیان؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ کارو لوکس؛ سیدمرتضی سقائیان‌نژاد