کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی عددی
تعداد مقالات: 7
1. مطالعه میدان باد لایه مرزی سیاره‌ای روی جزیره‌ قشم، ایران

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 129-147

10.22059/jesphys.2020.286563.1007146

منا ضرغامی‌پور؛ حسین ملکوتی


4. شبیه‌سازی عددی امواج گرانی‌لختی با استفاده از مدل WRF روی ایران: بررسی موردی

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 149-166

10.22059/jesphys.2014.36703

مژگان امیرامجدی؛ علیرضا محب‌الحجه؛ محمد میرزایی


5. شبیه‌سازی عددی جریان‌های فروشیب در محیط چینه‌بندی‌شده یکنواخت محدود

دوره 37، شماره 3، آذر 1390، صفحه 229-240

عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ سرمد قادر؛ معصومه شاهسواری


6. شبیه‌سازی عددی و بررسی آزمایشگاهی ضریب پخشیدگی گرمایی خاک یخ‌زده در شرایط رطوبتی متفاوت

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 89-99

10.22059/jesphys.2009.79973

یونس خوشخو؛ علی خلیلی؛ حسن رحیمی؛ پرویز ایران‌نژاد


7. کاربست مدل پیش‌بینی عددی ARPS بر شبیه‌سازی توفان برف بهمن 1383 در تهران

دوره 34، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 1-1

مجید مزرعه‌فراهانی؛ مصطفی احمدنیا؛ امید علیزاده