کلیدواژه‌ها = ارتفاع ارتومتریک
ارزیابی دقت و سرشکنی شبکه ترازیابی درجه ‌‌یک ایران

دوره 37، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 147-163

10.22059/jesphys.2012.24307

عبدالرضا صفری؛ یحیی جمور؛ عبدالرحمان مصطفایی


روشی برای تعیین اختلاف صفر ارتفاعی نسبت به ژئوئید

دوره 31، شماره 2، مهر 1384، صفحه 1-12

10.22059/jesphys.2005.79988

علیرضا آزموده‌اردلان؛ عبدالرضا صفری