کلیدواژه‌ها = Anisotropy
پارامترهای ناهمسانگردی سرعت موج بُرشی در پوسته فوقانی منطقه بم

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 133-144

10.22059/jesphys.2012.24839

مروارید ساکی؛ غلام جوان‌دولویی؛ احمد سدیدخوی


مروری بر نظریه روش‌های اکتشافی الکترومغناطیسی

دوره 34، شماره 3، آبان 1387

بهروز اسکویی؛ داوود مقدس


Crustal seismic anisotropy in the south-central Alborz region using Moho Ps converted phases

دوره 32، شماره 3، آبان 1385، صفحه 23-32

Ahmad Sadidkhouy؛ Gholam Javan Doloei؛ Mohammad Reza Gheitanchi