موضوعات = مغناطیس زمین
Internet Application for Interactive Visualization of Geophysical and Space Data: Approach, Architecture, Technologies

دوره 48، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 151-160

10.22059/jesphys.2023.350281.1007467

.Andrei V Vorobev؛ .Anatoliy A Soloviev؛ .Vyacheslav A Pilipenko؛ .Gulnara R Vorobeva


تخمین میزان جابه‌جایی ایستا در داده‌های مگنتوتلوریک با استفاده از تانسور مغناطیسی افقی

دوره 45، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 313-324

10.22059/jesphys.2019.268558.1007055

احسان لیموپرورجهرمی؛ بنفشه حبیبیان دهکردی؛ بهروز اسکوئی


پارامترهای مهم در مکان یابی رصدخانه های ژئومغناطیسی جدید به منظور توسعه پژوهش های ژئومغناطیسی در ایران

دوره 42، شماره 3، آذر 1395، صفحه 563-574

10.22059/jesphys.2016.59866

مرجان ایزدی یزدان آبادی؛ آزاده حجت؛ حجت اله رنجبر؛ سعید کریمی نسب