تعداد مقالات: 849
1. برون‌راند نرمال بدون کشیدگی با تصحیح برون‌راند نرمال ثابت

دوره 33، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 1-1

حسام شینی کیماسی؛ عبدالرحیم جواهریان؛ ابوالفضل مسلمی


2. اثر توفان مغناطیسی بر لایه‌های یون‌سپهری (یونسفری)

دوره 34، شماره 1، بهار 1387، صفحه 1-1

فرزاد شیرزادی‌تبار؛ ناصر حسین‌زاده گویا


3. بررسی لرزه‌خیزی گسله آستانه در البرز شرقی

دوره 37، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 1-16

مجید نعمتی؛ دنیس هتسفلد؛ محمدرضا قیطانچی؛ احمد سدیدخوی؛ نوربخش میرزائی؛ علی مرادی


4. ناحیه‌بندی سواحل جنوبی دریای خزر براساس شواهد مورفودینامیک رسوبی

دوره 37، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-15

همایون خوشروان؛ سمیه روحانی‌زاده؛ جواد ملک؛ قاسم نژادقلی


5. تعیین بی‌هنجاری‌‌ هوای آزاد درسطح دریای عمان براساس مشاهدات ارتفاع‌سنجی‌‌ ماهواره‌‌ای

دوره 37، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-16

عبدالرحیم عسکری؛ وحید ابراهیم‌‌زاده اردستانی؛ علیرضا آزموده اردلان


8. استفاده از لومینسانس برانگیخته با نور به‌منظور تعیین نرخ‌لغزش بخشی از گسل Har-Us-Nuur

دوره 38، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-14

سمیرا عامری؛ مرتضی فتاحی؛ حمیده امینی؛ ادوین نیسن؛ ریچارد واکر


9. تغییرات عمق موهو در زیر زاگرس مرکزی (منطقه شیراز) با استفاده از امواج تبدیل‌یافته Ps

دوره 38، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-13

نرگس افسری؛ فتانه تقی‌زاده فرهمند؛ محمدرضا قیطانچی؛ اعظم سلیمانی


10. بررسی‏ لرزه‏زمین‌ساخت و لرزه‏خیزی منطقه اصفهان

دوره 38، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-22

سیدهادی دهقان منشادی؛ نوربخش میرزائی؛ مرتضی اسکندری قادی


11. بهبود مدل سرعتی لرستان با روش توموگرافی زمان سیر تلفیقی

دوره 39، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-12

نعیمه السادات مقدسی؛ حسین هاشمی؛ محمدرضا قیطانچی


13. تعیین رابطه بزرگی محلی برای شمال غرب ایران با استفاده از شتاب‌نگاشت‌‌ها

دوره 39، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-14

محبوبه شریفی؛ اسماعیل بایرام‌نژاد؛ ظاهرحسین شمالی


15. توموگرافی سه‌بُعدی منطقه‌‌های اصفهان و شهرکرد با استفاده از زمین‌لرزه‌‌های محلی

دوره 40، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-14

کورش امامی؛ اسماعیل بایرام‌نژاد؛ محمد‌رضا قیطانچی


17. New seismic imaging of some tectonic zones in the Iranian Plateau

دوره 40، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-12

E Mohammadi؛ M Rezapour؛ F Sodoudi؛ A Sadidkhouy


19. بررسی ماهیت بیشینه نسبت طیفی H/V ریزلرزه‌‌ها در جنوب شهر تهران

دوره 41، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-12

مهرداد فتوحی مهر؛ الهام شعبانی؛ نوربخش میرزائی؛ ابراهیم حق‌شناس


22. Optimizing design of 3D seismic acquisition by CRS trace interpolation

دوره 42، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-12

Mehrdad ُSoleimani؛ Amin Roshandel Kahoo


23. برگردان سرعت گروه امواج ریلی به ساختار سرعت موج برشی برای منطقه شمال غرب ایران

دوره 43، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-13

رضا داودیان؛ خلیل متقی؛ فرهاد ثبوتی؛ حبیب رحیمی؛ عبدالرضا قدس


24. Splay Faults in the Makran Subduction Zone and Changes of their Transferred Coulomb Stress

دوره 43، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-10

Ayoub Hosseini Mehr؛ Behnam Maleki Asayesh؛ Mohammad Mokhtari


25. تخمین عمق به روش جدید اویلر RDAS و مقایسۀ آن با نتایج مدل‌سازی؛ مطالعۀ موردی: داده‌های گرانی معدن هماتیت

دوره 44، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-20

مصطفی موسی پور یاسوری؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی