تفسیر یک‌بُعدی داده‌‌های مگنتوتلوریک منطقة اینچه‌برون

نویسندگان

چکیده

روش مگنتوتلوریک یکی از با اهمیت‌ترین فنون ژئوفیزیکی غیرفعال است که از میدان‌های الکترومغناطیسی طبیعی زمین برای بررسی ساختار مقاومت‌ویژ? الکتریکی زیرسطحی استفاده می‌کند. عمق بررسی در این روش بسیار بیشتر از دیگر روش‌های الکترومغناطیسی است. این مقاله بررسی‌های مگنتوتلوریک منطقة اینچه‌برون (واقع در شمال استان گلستان) را برای بررسی چگونگی رسانایی الکتریکی لایه‌های زیرسطحی تا عمق 1300 متر در بر می‌گیرد. پس از بررسی نتایج حاصل از وارون‌سازی یک‌بعدی و تفسیر داده‌های مگنتوتلوریک، دو لایة رسانا به‌ترتیب در اعماق 95 تا 190 متر و 250 تا 660 متر تشخیص داده شدند. این دولایه احتمالاً معرف لایه‌های حاوی آب شور و ترکیبات یددار هستند. برای تأیید صحت نتایج به‌دست آمده، مدل یک‌بعدی حاصل از داده‌های مگنتوتلوریک در مجاورت یک چاه نزدیک منطقة مورد بررسی، با نتایج حاصل از نگار چاه مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Magnetotelluric (MT) method is an important passive surface geophysical method which uses the Earth’s natural electromagnetic fields to investigate the electrical resistivity structure of the subsurface. The depth of investigation of MT is much higher than that of other electromagnetic (EM) methods. This paper includes an MT survey on the Inche-Boroon area located in the north of Golestan province, Iran to study subsurface electrical conductivity down to 1300 m.
As a result, two conductive layers were distinguished from 95 to 190 m and 250 to 660 m. These two layers are interpreted as the layers which consist of salt water and probably Iodine constructions.
An exploration borehole is located at 25 km SW of the area. 1D modeling of the MT data on the MT-site closeby the borehole shows reasonably a confirmation of a deep conductor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boroon
  • magnetotelluric
  • Inche
  • inversion
  • Electrical resistivity
  • Electrical conductivity