بازسازی دو بعدی آنومالی های گرانی سنجی با استفاده از روش تنظیم سطح (level set)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش روش تنظیم سطح برای وارون‌‌سازی مسائل گرانی‌سنجی استفاده شده است. با توجه به اینکه در مسائل وارون گرانی سنجی همواره با عدم یکتایی روبه رو هستیم، روش تنظیم سطح کمک می نماید تا با منظم سازی مسئله به کاهش در عدم یکتایی جواب نزدیک تر شویم. این روش دارای یک الگوریتم مناسب است که حساسیت مطلوبی در تعیین دقیق مرزها در مقطع جانبی دارد. همچنین برای بهینه‌ سازی و کاهش ابعاد پارامترهای مسئله، توابع پایه شعاعی برای نشان دادن عملکرد تابع تنظیم سطح انتخاب می شود. در این پژوهش الگوریتم مذکور برای بررسی نقاط ضعف و قوت آن و به منظور اعمال برداده های ژئوفیزیکی گرانی سنجی، کد نویسی و برنامه نویسی صورت گرفته است. در نتیجه با اعمال بر مدل‌های مصنوعی مشابه گنبد نمکی و مکعب ساده و نیز اعمال نویز تصادفی مختلف، مورد آزمایش قرار گرفت و نهایتاً برای تست واقعی از داده های معدن موبرون کانادا استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

2D reconstruction of gravity anomalies using level set method

نویسندگان [English]

  • Ayoub Hamid 1
  • Seyed Hani Motavalli Anbaran 2
1 MSc Geophysics,, University of Tehran.
چکیده [English]

In order to properly understand the subsurface structures, the issue of inversion of geophysical data has received much attention from researchers. Since accurate reconstruction of the shape and boundaries of the mass using gravimetric data is very important in some issues, it is important to use an effective and efficient method that has a high ability to draw and reconstruct the boundaries of a mass. In recent years, the level set method introduced by Asher and Stein has been widely used to solve this problem. From the expansion of the level set function in some bases of the problem, the effective number of parameters is greatly reduced and an optimization problem is created which its behavior is better than the least squares problem. As a result, the level set parameterization method will be presented for the reconstruction of inversion models. A common advantage of the parametric level set method is the careful examination of the boundary for optimum sensitivities, which significantly reduces the dimensional problem, and many of the difficulties of traditional level set methods, such as regularization, reconstruction, and basis function. Level set parameterization is performed by radial basis functions (RBF); Which causes an optimal problem with an average number of parameters and high flexibility; And the computational and optimization process for Newton's method is more accurate and smooth. The model is described by the zero contour of a level-set function, which in turn is represented with a relatively small number of radial basis functions. This formulation includes some additional parameters such as the width of the radial basis functions and the smoothness of the Heaviside function. The latter is of particular importance as it controls the sensitivity to changes in the model. In this algorithm that adaptively chooses the required smoothness parameter and tested the method on a suite of idealized Earth models.

In this evolutionary approach, the reduction gradient method usually requires many iterations for convergence, and the functions are weakened for low-sensitivity problems. Although the use of Quasi- Newton methods to improve the level set function increases the degree of convergence, they are computationally challenging, and for large problems and relatively finer grids, a system of equations must be solved in each iteration. Moreover, based on the fact that the number of underlying parameters in a parametric approach is usually much less than the number of pixels resulting from the discretization of the level set function, we make a use of a Newton-type method to solve the underlying optimization problem.

In this research, the algorithm is used to investigate its strengths and weaknesses for applying geophysical gravity data, coding and programming, and tested using several two-dimensional synthetic models. Finally, the method is tested on gravity data from the Mobrun ore body, north east of Noranda, Quebec, Canada.

The results of this study show that the application of the optimization algorithm of the level set function will lead to a relatively more accurate and realistic detection of mass boundaries. Therefore, the mass has spread from a depth of 10 meters to a depth of 160 meters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • level set
  • Reconstruction
  • Gravity data
  • synthetic model
  • Radial Basis Functions (RFB)