دوره و شماره: دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 1-228 
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر امواج درونی بر روی انتشار امواج صوتی

صفحه 181-192

10.22059/jesphys.2017.60299

حامد دلدار؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ وحید چگینی؛ محمد اکبری نسب


حل عددی معادلات آب کم‌عمق با روش مک‌کورمک فشرده مرتبه چهارم

صفحه 209-228

10.22059/jesphys.2017.58911

رسول میرزائی شیری؛ سرمد قادر؛ مجید مزرعه فراهانی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی