نویسنده = محمدعلی ریاحی
تعداد مقالات: 17
2. شبیه‌سازی مقادیر تراوایی مخزن به‌‌کمک داده‌های تخلخل و مقاومت لرزه‌ای

دوره 38، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 49-56

10.22059/jesphys.2013.30205

کیوان نجف‌زاده؛ محمدعلی ریاحی؛ محسن سیدعلی


3. پیش‌بینی فشار منفذی با استفاده از وارون‌سازی و تحلیل سرعت لرزه‌ای

دوره 38، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 57-70

10.22059/jesphys.2013.30206

حمیدرضا سلیمانی؛ محمدرضا سکوتی دیارجان؛ محمدعلی ریاحی


6. تحلیل AVO روی مخزن ماسه‌سنگی غار در میدان ابوذر واقع در شمال غرب خلیج فارس

دوره 37، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 165-178

10.22059/jesphys.2012.24308

هادی حاجی‌‌جمهوری؛ محمدعلی ریاحی؛ غلامحسین نوروزی؛ امیر شمسا


8. بهینه‌سازی اندازه بلوک (بین) با استفاده از تابع هدف مدل ریاضی

دوره 36، شماره 4، زمستان 1389

حکیم اسماعیلی اوغاز؛ محمدعلی ریاحی؛ سعید هاشمی طباطبائی


9. مدلسازی لرزه‌ای AVO با استفاده از داده‌های مغزه برای مطالعه مخزن

دوره 36، شماره 2، تابستان 1389

سجاد اسماعیل‌پور؛ محمدعلی ریاحی؛ ابوالقاسم امام‌زاده؛ رضا سکوتی


10. بازسازی ردلرزه‌های از بین رفته با استفاده از تبدیل رادون سهمی

دوره 35، شماره 4، زمستان 1388

محمدعلی ریاحی؛ ناصر بنی‌حسن؛ نوید امینی


11. تضعیف امواج سطحی در داده‌های بازتابی با استفاده ازفیلتر f-k وفقی

دوره 35، شماره 4، زمستان 1388

علی جلوه‌گر فیلبند؛ محمدعلی ریاحی


12. تضعیف نوفه‌های زمین‌غلت در حوزه ردلرزه شعاعی

دوره 34، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 1-1

مجید باقری؛ محمدعلی ریاحی


13. تعیین شکستگی با استفاده از تبدیل موجک و مدل‌سازی آن در مخازن گروه دهرم یکی از میدان‌های ایران

دوره 34، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 1-1

محمدحسین نعمتی؛ غلامحسین نوروزی؛ محمدعلی ریاحی


14. طراحی آرایه با استفاده از روش همامیخت مکانی

دوره 33، شماره 2، تابستان 1386

محمد مرشدی؛ محمدعلی ریاحی


16. مشخصة فازی موجک لرزه‌ای و اثر آن در روش MED

دوره 33، شماره 1، بهار 1386

منا مدنی؛ محمدعلی ریاحی


17. ارتباط داده های زمینگرمایی با ساختار زمین شناختی ساختگاه سد سلمان فارسی

دوره 26، شماره 2، تابستان 1379

محمدعلی ریاحی؛ رضا نظریان؛ عباس ابراهیمی علویجه