نویسنده = علیرضا محب‌الحجه
تعداد مقالات: 12
2. کاربست روش ‌طیفی برای حل عددی معادلات آب کم‌‌عمق منطقه محدود

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 151-162

10.22059/jesphys.2013.31952

حسین غلامی؛ علیرضا محب‌الحجه؛ سرمد قادر


4. دینامیک مسیرهای توفان در زمستان 2007-2008 از دیدگاه انرژی

دوره 38، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 175-187

10.22059/jesphys.2013.30214

فرناز حسین‌‌پور؛ علیرضا محب‌الحجه؛ فرهنگ احمدی گیوی


5. بررسی اثر پخش عددی بر دقت حل عددی معادلات آب کم‌عمق

دوره 38، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 223-239

10.22059/jesphys.2013.30217

سرمد قادر؛ علیرضا محب‌الحجه؛ مرضیه شریفی‌دوست


6. شکست توازن و تولید امواج گرانی– لختی در مدل دولایه‌ای روی کره

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 241-257

10.22059/jesphys.2012.24845

محمد میرزایی؛ علیرضا محب‌الحجه؛ فرهنگ احمدی‌گیوی


8. بررسی انرژتیک ارتباط نوسان اطلس شمالی (NAO) و گردش بزرگ‌مقیاس وردسپهر در جنوب غرب آسیا

دوره 36، شماره 3، آذر 1389

محمدعلی نصراصفهانی؛ فرهنگ احمدی‌گیوی؛ علیرضا محب‌الحجه


11. مطالعة بسته‌موج‌های کژفشار در فوریة 2003 II: بررسی دینامیکی بسته‌موج‌ها از دیدگاه انرژی

دوره 31، شماره 2، مهر 1384، صفحه 59-78

10.22059/jesphys.2005.79996

فرهنگ احمدی‌گیوی؛ علیرضا محب‌الحجه؛ میترا یاوری


12. امکان‌سنجی پیش‌بینی کوتاه‌مدت موج در دریای خزر با مدل عددی WAM

دوره 31، شماره 2، مهر 1384، صفحه 103-131

10.22059/jesphys.2005.79999

فاطمه جعفریان ابیانه؛ علیرضا محب‌الحجه