نویسنده = عباس مفیدی
پیش‌بینی فرین‌های بارشی ایران در آینده نزدیک (2028-2021) با استفاده از پروژه پیش‌بینی اقلیمی دهه‌ای (CMIP6-DCPP)

دوره 49، شماره 3، آبان 1402، صفحه 707-725

10.22059/jesphys.2023.351678.1007474

نرگس اسدی رحیم‌ بیگی؛ آذر زرین؛ عباس مفیدی؛ عباسعلی داداشی رودباری


بررسی فصلی گردوخاک‌ در شمال شرق ایران و شبیه‌‌سازی عددی رخدادهای گردوخاک‌ فرین با مدل WRF-CHEM

دوره 48، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 421-440

10.22059/jesphys.2022.330319.1007361

آذر زرین؛ نرگس صالح‌آبادی؛ عباس مفیدی؛ عباسعلی داداشی رودباری